Servicii

Serviciile de audit pe care le oferim sunt:

AUDITUL STATUTAR

Acest serviciu se adresează entităților cu gândire de performanță care trebuie să realizeze un audit statutar. În această situație, abordăm conform Standardelor Internaționale de Audit activitatea clientului și oferim acestuia o serie de opțiuni de dezvoltare și de administrare a riscurilor afacerii.

Analizând în detaliu aspectele importante în acest sens, noi, pe baza procedurilor de auditare efectuate și a respectării codului de etică, emitem o opinie independentă privind situațiile dvs. financiare.

Pentru o relație optimă în acest sens:

AUDITUL FONDURILOR NERAMBURSABILE / STRUCTURALE

Prin acest serviciu oferim managerilor o imagine tehnică asupra modului în care s-au desfășurat finanțările. Procedurile de auditare sunt conforme cu prevederile Standardelor Internaționale de Audit aplicabile. Lucrările de audit se efectuează conform contractelor de finanțare și tinându-se cont de termenele de transmitere a rapoartelor către organismele de finanțare.

Auditul este obligatoriu în cazul finanțărilor europene, cu toate acestea doar o evaluare riguroasă va garanta atât rambursarea cheltuielilor efectuate cât și eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite și utilizate pentru cheltuieli neeligibile.

Totodată, auditul verifică eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și confirmă eligibilitatea sumelor solicitate la rambursare.

EXPERTIZĂ CONTABILĂ SAU FISCALA
oferim următoarele servicii de expertiză contabila destinate societăților:

ATENȚIE! În cazul expertizelor judiciare (financiar-contabile sau fiscale) RECOMANDĂM cu respect, dar și cu hotărâre, să vă folosiți de dreptul dvs. (prevăzut de lege) de a mă numi în dosar, ca să particip încă de la începutul lucrărilor la efectuarea expertizei, ca expert din partea dvs. sau a societății dvs.

Expertiza contabilă este o formă de cercetare științifică în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente și în evidența tehnic-operativă și contabilă anumite fapte, împrejurări, situații, etc. de natură financiar-contabilă.
Expertiza contabilă este misiunea dată unui expert de a controla registrele, conturile și actele justificative ale unui agent economic în scopul de a furniza părților interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situației.

CONSULTANȚĂ FINANCIAR-FISCALĂ

  1. Consultanța privind legislația financiar-contabilă și fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale)
  2. Impozitarea societăților comerciale
  3. Reținere de impozite
  4. Analiza structurilor financiare
  5. Analiza fluxurilor financiare și a situației cash-flow-ului
  6. Analiza datoriilor și creanțelor
  7. Analiza capitalurilor și a imobilizărilor
  8. Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
  9. Asistență în elaborarea documentelor necesare obținerii creditelor pentru firme
  10. Consultanță pentru efectuarea operațiunilor de divizare, fuziune, lichidare