Despre noi

Gabriel Radu Aristide CEACALOPOL

CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE (PFA)

Ec∴ Gabriel Radu Aristide CEACALOPOL

Gabriel CEACALOPOL este economist/finanțist, cu o vastă experiență profesională (consultanță fiscală, expertize contabile judiciare complexe, audituri financiare, consultanță managerială), certificat ISO 9001 și de viață (absolvent al cursurilor organizate de Facultatea de Psihiatrie a IMF București) având ca principală preocupare diminuarea efectelor stresului asupra oamenilor de afaceri.

CURRICULUM VITAE

STUDII, specializări și perfecționări:

Ruta profesională:

În prezent activez cumulativ ca: auditor, consultant fiscal și expert contabil judiciar activ, independent, înregistrat la Tribunalul București - Biroul Local de Expertize Judiciare; director al SC InterCont 2001 Expertiză Contabilă SRL;

Activitatea profesională:

intre 1993-2016:

între 1981-1990: controlul, verificarea și centralizarea bilanțurilor, întocmirea rapoartelor privind dările de seamă contabile centralizate la nivel național și a principalilor indicatori economico-financiari de la direcțiile județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale privind instituții subordonate Ministerului Muncii;

între 1976-1981: organizarea, ținerea contabilității și controlul economico-financiar de fond la instituțiile și agenții economici de subordonare județeană;

între 1971-1977: contabilitate bancară, acreditive, clearing și plăți documentare.

Alte cunoștințe și abilități:

Membru și ex-membru al:

EXPERIENȚĂ

S-a câstigat în timp o importantă experiență în aceste domenii în cadrul unor companii și organizații naționale, a unora multinaționale, dar și în cadrul instituțiilor de stat, având astfel un portofoliu foarte vast de clienți și colaboratori care ne recomandă și ne motivează să continuăm în fiecare zi.

Ținta noastră este să oferim clienților noștri încredere prin competențele și profesionalismul echipei noastre. Ne propunem să oferim cele mai bune soluții în domeniul financiar-contabil și politicii manageriale, astfel încât să asigurăm partenerilor noștri un temei su un background solid în realizarea obiectivelor lor.

Pentru a răspunde cerințelor Dumneavoastră la cele mai înalte standarde de calitate, ne orientăm, în activitatea noastră, după principiile etice fundamentale ale profesiei contabile. Noi înțelegem că pentru a vă putea oferi servicii cu adevărat profesioniste, trebuie să operăm CREATIV și PROFITABIL în litera și spiritul legilor care ne guvernează meseria, astfel că: