1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT STATUTAR

ADescrierea structurii juridice si a proprietarilor firmei de audit.

Forma juridica este cea de persoana fizica autorizata de corpul profesional din care fac parte (auditor financiar, expert contabili, consultant fiscal etc.). Lista orientativă a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerţului (LISTA ORIENTATIVĂ NR. 1) este prezentata pe site  (https://www.onrc.ro/index.php/ro/pfa).

Persoana fizica autorizata de corpul profesional Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) este domnul CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE, avand CUI RO20769697, CNP 1500907400081, care in calitate de auditor financiar este membru al respectivului corp profesional inregistrat cu nr. 1887 din 2007. Sediul persoanei fizice autorizata de corpul profesional in Calea Floreasca, nr. 65, Sector 1, Bucuresti, cod postal 014453.

 B. Daca auditorul financiar sau firma de audit face parte dintr-o retea.

 

Auditorul financiar, persoana fizica autorizata domnul CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE, in calitate de membru, face parte din urmatoarele corpuri profesionale: Camera Auditorilor Financiari din Romania, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Consultantilor Fiscali. Din alte retele nu face parte.

 C. Descrierea structurii de guvernanta a firmei de audit.

 

Nu a fost identificata nici in reglementarile legale si nici in literatura de specialitate definitia <<structurii de guvernanta a firmei de audit>>; persoana fizica autorizata de corpul profesional din care face parte nu prezinta formal o astfel de structura.

 D. Descrierea sistemului de control intern de calitate al auditorului financiar sau al firmei de audit si o declaratie a organismului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestuia.

Singurul control exercitat in cadrul acestei forme de organizare este autocontrolul care a corectat operativ in decursul activitatii toate tipurile de erori surventite astfel incat s-a obtinul de la controlul  exercitat de CAFR calificativul A si cel privind ISO 9001 care certifica ca este implementat si mentine un sistem de management al calitatii. Fata de cele de mai sus declar ca autocontrolul exercitat a fost eficace si a functionat neincetat.

 E. Data la care a avut loc cea mai recenta verificare a asigurarii calitatii.

Cea mai recenta verificare a asigurarii calitatii a fost efectuata de corpul profesional CAFR la 28.08.2015

 F. Lista cu angajamentele de audit statutar efectuate in cursul exercitiului financiar precedent, facand distinctie intre entitatile de interes public asa cum sunt definite la art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 si alte entitati.

 

Audit statutar efectuat in cursul exercitiului financiar precedent - entitatile de interes public:

Nr. Crt.

Nume/Denumire client

1.     

Good People SA

2.     

INCDBNA Balotesti

3.     

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

4.     

Conversmin SA

5.     

Bursa Romana de Marfuri

6.     

Tetkron Brasov

7.     

RADEF Romania Film

 

Audit statutar efectuat in cursul exercitiului financiar precedent - alte entitati:

Nr. Crt.

Nume/Denumire client

(Contractant Principal)

1.     

Shoebox Product Romania

2.     

Arteca Jilava

3.     

Salzburg Real Estate Investment SA

 G. Declaratie privind practicile implementate de auditorul statutar sau de firma de audit in materie de independenta, care confirma, de asemenea, ca a fost realizata o evaluare interna a respectarii independentei.

 

Privind practicile implementate de subsemnatul (auditor statutar) in materie de independenta declar ca s-au respectat prevederile incidente si confirm ca a fost realizata permanent o evaluare interna a respectarii independentei

 H. Declaratie privind politica auditorului statutar sau a firmei de audit in ceea ce priveste formarea continua a auditorilor statutari mentionata la art. 12 din Legea 162/2017.

 

Privind politica auditorului statutar in ceea ce priveste formarea continua a auditorilor statutari declar ca s-au respectat/se vor respecta toate/integral prevederile mentionate la art. 12 din Legea 162/2017.

I. Informatii privind baza de remunerare a partenerilor in firmele de audit.

Nu a fost identificata nici in reglementarile legale si nici in literatura de specialitate definitia << bazei de remunerare>>. Persoana fizica autorizata de corpul profesional nu a avut si nu are parteneri astfel ca nu se pune problema existentei unei baze de remunerare a acestora.

J. Descrierea politicii auditorului statutar sau a firmei de audit in ceea ce priveste rotatia partenerilor cheie de audit si a personalului in conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

 

Neavand parteneri cheie de audit si nici personal in conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul UE nr. 537/2014 nu a fost necesara conceperea unei politici in privinta rotarii acestora.

K. In cazul in care nu sunt publicate in situatia sa financiara aferenta exercitiului financiar precedent, in sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2013/34/UE, informatii despre cifra de afaceri totala a auditorului statutar sau a firmei de audit, defalcata pe urmatoarele elemente.

Cifra de afaceri totala a auditorului statutar aferenta exercitiului financiar 2017: 91.906 lei, defalcata pe urmatoarele elemente:

 

Venituri obținute:

a. 52.824,00 lei reprezinta venituri provenite din auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidate ale entitatilor de interes public si ale entitatilor apartinand unui grup de intreprinderi a carui intreprindere-mama este o entitate de interes public.

b. 39.082,00 lei reprezinta venituri provenite din auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidate al altor entitati.

c. Nu au fost obtinute venituri provenite din servicii permise care nu sunt de audit prestate unor entitati care sunt auditate de auditorul statutar sau de firma de audit.

d. 48.590 leireprezinta venituri provenite din servicii care nu sunt de audit, prestate altor entitati.

 

  1. LISTA ENTITATILOR DE INTERES PUBLIC AUDITATE in functie de veniturile incasate de la acestea, defalcand respectivele venituri astfel:

A. Venituri din audit statutar

Nr. Crt.

Nume/Denumire client

(Contractant Principal)

Venituri

1.       

Good People SA

20.000,00

2.       

INCDBNA Balotesti

8.960,00

3.       

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

8.900,00

4.       

Conversmin SA

4.783,33

5.       

Bursa Romana de Marfuri

518.80*

6.       

Tetkron Brasov

2.880,00

7.       

RADEF Romania Film

2.782,00

*calculat astfel: 4.518,80 lei(incasati) – 4.000,00 lei(platiti prestatorului)

B. Nu au fost obtinute venituri din alte servicii decat cele mentionate la articolul 5 alineatul (1), prevazute de dreptul Uniunii (Regulamentul UE nr. 537/2014) si de dreptul intern

 

C. Nu au fost obtinute nici venituri din alte servicii decat cele mentionate la articolul 5 alineatul (1), care nu sunt prevazute de dreptul Uniunii (Regulamentul UE nr. 537/2014) si de dreptul intern